Forretningsbetingelser

I Folkets Madhus har vi nogle betingelser, som bygger på gensidig respekt for hinandens tid, faglighed og afstemning af forventninger.

Bekræftelse på mail
Ved bestilling af jeres arrangement, catering, events, kurser og konferencer sender Folkets Madhus altid en bekræftelse på jeres bestilling på mail. Bekræftelsen indeholder en beskrivelse af jeres arrangement som fx eventens karakter, opholdets varighed, antal deltagere samt hvilke faciliteter, Folkets Madhus stiller til rådighed.

Firmaevents 
Senest 1 uge før jeres firma-arrangement løber af stablen skal I fremsende det endelige antal mødedeltagerne sammen med det program, som Folkets Madhus enten skal supplere eller helt stå for. Herefter sender Folkets Madhus jeres dagsprogram retur med angivelse af måltider, øvrig servering og evt. aftalt udstyr.

Økologiske råvarer i sæson danner afsæt for alle vores menuer. Foto: Nicoline Olsen

Afbestilling 
Afbestilling af arrangement, catering, events, kurser eller konferencer skal ske skriftligt senest 6 uger før arrangementets afholdelse.

Hvis denne frist overskrides – ved afbestilling 5-3 uger før – kan Folkets Madhus kræve en godtgørelse, der svarer til 65% af prisen for de bestilte ydelser. Dog kræver vi fuld dækning for ydelser, der ikke kan afbestilles som fx leje af udstyr, foredragsholdere eller andet.

Hvis man aflyser op til 2 uger før eller udebliver på selve dagen, betales der fuld pris for hele arrangementet.

Reduktion i antal deltagere 
Antallet af arrangmentets deltagere kan reduceres med op til 35% ved skriftlig meddelelse til Folkets Madhus senest 3 uger før arrangementets afholdelse. Ved reduktion på mere end 35% af deltagerne kan Folkets Madhus vælge at betragte arrangementet som afbestilt og kræve godtgørelse på 65% eller gennemføre arrangementet med fuld betaling for det oprindelige antal gæster.

Hvis der er reduktion i antallet af deltagere 2 uger før arrangementets afholdelse, kan Folkets Madhus betragte arrangementet som afbestilt og kræve godtgørelse på 65% eller fuld betaling for det reducerede antal deltagere.

Det endelige antal tilmeldte deltagere skal være Folkets Madhus i hænde senest 12 arbejdsdage før afholdelsen af arrangementet i hht. fakturering.

Billetto
Når vi afholder events i Folkets Madhus, som skal bestilles og betales over billetto, har du mulighed for at lave en afbestillingsforsikring. Den giver dig mulighed for at få alle pengene tilbage op til 1 uge før arrangementets afholdelse. Hvis du ikke bestiller afbestillingsforsikring, kan vi ikke give dig refusion, da vi allerede har kalkuleret med din ankomst i indkøb og personale.

Fakturering og gebyr
Som udgangspunkt fakturerer Folkets Madhus alle sine arrangementer 10 arbejdsdage før afholdelsen medmindre andet er aftalt. Ved større arrangementer fakturerer Folkets Madhus reservationsgebyr ved fremsendelse af bekræftelse.
Ved bestilling af catering 1-2 uger før arrangementets afholdelse, faktureres der for det fulde beløb ved bestilling.

Din bestilling og bekræftelse på arrangementet er mailbekræftelsen og reservationsgebyret. Reservationsgebyret trækkes fra den endelige pris og refunderes ikke ved eventuel afbestilling. Det resterende beløb betales 10 arbejdsdage før afholdelsen af arrangementet. Ved ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure) kan afbestilling/aflysning ske vederlagsfrit.